• Adıge Filolojisi / Güncel Konular

Düzce Üniversitesi Uluslararası Adige Filolojisi Sempozyumu (2016)

ISBN: 978-605-8347-23-6

Sayfa Sayısı: 536

Bir dilin öğretimi yetmez, aynı zamanda o dilin bilimsel yöntemlerle incelenmesi, araştırılması da gerekir. İlk defa bilimsel bir toplantı yaparak yurt içinden ve dışından gelen bilim insanları Çerkes dili ve edebiyatı üzerine bildiriler sundular. Düzce Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen “Uluslararası Adıge Filolojisi: Güncel Sorunlar Sempozyumu”nda Çerkes Dili veya Adige Dilinin Türkçe ve Türk edebiyatıyla ilişkileri, tarihte yaşamış olduğu süreç, Çerkes folklorunun ülkemizdeki yansımaları başta olmak üzere dil, edebiyat ve sosyo-kültürel alanlarda 43 bildiri sunuldu.

Bu sempozyum kitabı içerdiği bilimsel bildirilerle anlamlı bir armağan olarak kitaplıklarda yerini almaktadır.

İÇİNDEKİLER

- Fehmi Altın - Düzce Üniversitesi’nde Çerkes Dili ve Edebiyatı'nın Gelişmesi ve Türkiye’nin Sosyo-Külltürel Alanda Toplumsal Gelişmesine Yeni Katkıları [tr]


1. BÖLÜM: DİL
- Khachemiz Mira N.,Khachemiz Mira A. The Grammar of the Adyghe Language wri? en by Georgi V. Rogava and Zaynab I. Kerasheva [ady]
- Bersirov B., G.V. Rogava Çerkesce'yi bilimsel olarak inceleyen, dilin özelliklerini, kurallarını belirleyen kişidir. [ady, tr]
- Merab Chukhua., Towards the correspondences of bilabial, dental and hizzing sibilants in the Kartvelian and Sindy (Apkhaz-Adygean) languages [ru, en]
- Tsira Baramidze, Funconing scope of the Adygean languages in the North Caucasus [en] .
- Doleva R., Междометия в разносистемных языках (на материале адыгейского, русского и турецкого языков) [ru, tr]
- Shkhalakho S. G., Bghoshe Z. B., Адыгабзэм изэзэхэт гущыıэухыгъэ купхэр [ady]
- Blipesheo, M.D., Shkhalakho, R.A., Khachemiz, M. A., ПсэушъхьацIэмэ ялексикэу адыгабзэм хэтыр [ady]
- Khachemiz, M.A., Shkhalakho, R.A., Blipesheo, M.D., ЛъыкIотэрэ ыкIи лъымкIотэрэ глаголхэм яхьылIагъ [ady]
- Shkhalakho, R.A., Blipesheo, M.D., Khachemiz, M.A., Адыгэ глаголым инаклонениехэр [ady]
- Bagirokova I.G., Грамматикализация вспомогательных глаголов как один из способов выражения эпистемической модальности в адыгейском языке.[ru]
- Lander Yuri. The Circassian Polysynthec Corpus and Mulple Analyses. [en]
- Razov S. U., Вопросительные глагольные формы в структуре вопросительного предложения в абазинском языке [ru]
- Kvakhadze A., Проблема классификации убыхского языка [ru]
- Ketsbaiya N.N., Вопрос происхождения строительной лексики мегрельских диалекто занского (мегрельско-лазского) языка [ru]
- Bayram, AlaaO n. Dilin Doğuşu Sürecinde Seslerin Oluşumu [tr]
- Yılmaz, Semra, - Yabancı Dillerden Adıge Diline Geçen Alın Sözcükler [tr]
- Tufan, Leyla, - Çerkesçe, Türkçe ve İngilizcede Sıfatların Görünümleri [tr]
- Keskin, Hace, Bir Adige Masalının, Propp'un Biçimbilimsel Analiz Metodu Çerçevesinde İncelenmesi [tr]
- Khadipash, Marina, - Circassian Language In The Digital Era Prospects and Challenges [en]


2. BÖLÜM: TARİH
- Ünal, M. 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü Araştırmalarından Alıntılar [tr]
- Khotko, S., Communicaons Of Circassia With The Khan's House Of Gerays, The Xv–Xvıı Centuries [en]
- Cavakhashvili, N.G., Династические браки между представителями грузинских и черкесских знатных родов (ХУ1-ХУ111 вв.) [ru]
- Antelava, N., Статус воина и черкесская идеология смерти (Позднефеодальный период) [ru]
- Chich B., Реконструкция этнической истории адыгов по данным этноними [ru]
- Kanat, Cüneyt, - Memlȗk Devlende Çerkezler [tr]
- Altın, Fehmi, - Mısır Memluk İmparatorluğu'nda Seçimle Değişen Sultanlar Hareket: Hanedanlık Sistemini Kaldıran Memluk İmparatorluğu Osmanlılar Tarafından Yıkılmasaydı, İslam Dünyasında Demokrakleşme Daha Erken Dönemde Gelişirmiydi? [tr]
- Özcan, Şimal, Çerkes Toplumunda Meclis Kavramı, Büyük Özgürlük Meclisi [tr] .
- Fethi Güngör – Adıgece-Kril çevirisi: Semra Yılmaz- Хэхэс Адыгэхэм Уэсмэнлы Къэралыгьуэм Шауфагьэ Хасэхэм Ялэжыгьэхэр [ady]
- Yaprak, Ş. - Tarihsel Süreç İçerisinde Kuzey Kafasya'da Nüfus Ve İshdam Sorunu [tr] 

- Nemlioğlu, M. U. - Adıge (Çerkes) Diasporasının Bugünü [tr]
- Katcharava, N., Bejan Khorava'nın “Çerkezler” Adlı Kitabının Değerlendirilmesi [tr]


3. BÖLÜM: EDEBİYAT
- Khachemizova M. N., Тырку литературэм иклассикэу Омер Сейфеддин изырассказ-новеллэ ехьылIагъ. [ady]

- Huvaj, N.H.,Пщыжъ А., ТхакIом илъэуж (Еутых аскэр къызыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъ). [ady]
-Срукова Ю. Алим Кешоков – национальный писатель Кабарды. [ru]
- Unarakova, M. Концептэу гу-м игущыIалъэрэ Енэмыкъо (Аталай) Мэулид иусэхэмрэ. [ady]


4. BÖLÜM: SOSYO-KÜLTÜR:
- Üçgül, Sevinç, - Multidisipliner Bir Alan Çalışması: Göçbilimi [tr]
- Thagapsova, H.G., Лекарственные растения в народной медицине адыгов. Этнолингвистический аспект. [ru]
- Huvaj, Fahri, «Адыгэ бзылъфыгъэ зэдэ1эпэ1эныгъэ хасэмрэ» «Дянэ» журналымрэ. [ad]
-Chemisho, Ghazy, Непристойно не знать родной язык. [ru]
- Dursun Çalışan, Ç., Dursun, F., Abanoz, G., - Geleneksel Çerkes Kıyafetlerinin Tasarım Öğeleri Açısından İncelenmesi ve Modaya Yansımaları [tr]
- Abanoz, G., Dursun Çalışan, Ç., Dursun, F. - Düzce İlinde Kullanılmış Olan Çerkes Kadın Ve Çocuk Giysilerinin Teknik Özellikler Açısından İncelenmesi [tr]
- Dursun, F., Abanoz, G., Dursun Çalışan Ç. - Düzce İli Geleneksel Çerkes Aksesuarlarının İncelenmesi [tr]
- Unarakova M., Jajiy R., Адыгэ Хэкумрэ Тыркуемрэ язэцIэджэгъу чылэхэр: ХьакIэмзый//Копрюбаши ХьакIэмзый [ady]

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Adıge Filolojisi / Güncel Konular

  • 100,00TL