Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 – Taraflar

Satıcı Bilgileri

Ünvanı: Apra Yayıncılık Reklam Dağıtım Ticaret Ltd. Şti.

Adresi: Mecidiyeköy Mah, Büyükdere Cad, No:65/11 Şişli/İstanbul

Telefon: 0553 016 15 44

Eposta: aprayayincilik@gmail.com

Alıcı Bilgileri

Ad Soyad / Ünvan:
TC Kimlik Numarası:
Adres:
Telefon:
E-posta:

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait aprayayincilik.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin 1.3 ve 1.4. maddelerinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. aprayayincilik.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

2.3. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli aprayayincilik.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Ön bilgilendirme ve işbu Sözleşme hükümleri Alıcı’nın Satıcı’ya bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ile birlikte sipariş özeti de ayrıca yer almaktadır.

Madde 3 – Ürün Bedelinin Ödenmesi

3.1. Alıcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir.

3.2. Kredi kartı ile gerçekleştirilen tüm ödeme işlemleri İYZİCO sisteminin denetimi ve güvencesindedir.

Madde 4 – Ürünün Teslimi ve Teslim Şekli

4.1. Ürün, Alıcı’nın talep etmiş olduğu teslimat adresinde Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ilgili kişiye teslim edilecektir. Alıcı, Alıcı’nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, Alıcı’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

4.2. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından onaylanması ve ürün bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.3. Teslimat, 30 (otuz) günlük yasal süre geçirilmeksizin, siparişin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren Satıcı tarafından taahhüt edilen süre içinde yerine getirilir. Satıcı, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

4.4. Satıcı, web sitesinde ilan ettiği miktarın üzerinde veya yine web sitesinde ilan ettiği kampanya(lar) dahilinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafı Satıcı’ya aittir. Bunun dışında teslimat masrafları Alıcı’ya aittir.

Madde 5 – Alıcının Beyan ve Taahhütleri

5.1. Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek, taşımadan kaynaklı olduğu anlaşılan ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kabul etmeyerek kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmak ile sorumludur. Aksi halde, Satıcı sorumluluk kabul etmeyecek, teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir.

Madde 6 – Satıcının Beyan ve Taahhütleri

6.1. Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.2. Satıcı ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya kanuna uygun yöntemle bildirir. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (ondört) gün içinde iade edilir.

Madde 7 – Cayma Hakkının Kullanılması

7.1. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcı’ya faks, e-posta veya telefon ile açık bir bildirimde bulunulması ve ürünün 8. maddede belirtilen cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olmaması gerekir. Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami 10 (on) gün içinde ürünü Satıcı’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Bu hakkın kullanılması halinde, vergi mevzuata gereğince, teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi de zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

7.2. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli, varsa teslim masrafları dahil tahsil edilen tüm ödeme Satıcı tarafından Alıcı’ya, ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun şekilde iade edilir. Tutarın Banka’ya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan etmektedir. Satıcı’nın iade edilecek bedel için, Sözleşme ve kanundan doğan takas, mahsup, indirim hakları saklıdır.

7.3. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir.

7.4. Cayma hakkı ile ilgili yukarıdaki hükümler yurt içi alışverişler için geçerlidir. Yurt dışından yapılan alışverişlerde cayma hakkının kullanılması durumunda Alıcı, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcı’ya faks, e-posta veya telefon ile açık bir bildirimde bulunulması ve ürünün 8. maddede belirtilen cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olmaması gerekir. Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami 10 (on) gün içinde ürünü Satıcı’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır. Ayrıca ürünün ilk gönderiminden doğan teslimat bedelinin iadesi gerçekleştirilmez. Bu hakkın kullanılması halinde, vergi mevzuata gereğince, teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi de zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Madde 8 – Cayma Hakkı Kullanılmayacak Ürün ve Hizmetler

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Madde 9 – Kişisel Bilgilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

9.1. Satıcı, aprayayincilik.com sitesi üzerinden Alıcı’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. Satıcı aynı zamanda Alıcı’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, aprayayincilik.com sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Alıcı’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

9.2. Alıcı, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin Satıcı, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet Alıcı, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, Satıcı tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. aprayayincilik.com sitesine üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.

Madde 10 – Talep ve Şikayet / Kanuni Başvuru Yolları

10.1. Alıcı, ürün ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini Satıcı’nın aşağıda yer alan iletişim kanallarından ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde Satıcı’ya bildirebilir.
E-posta: aprayayincilik@gmail.com
Telefon: 0-553 016 15 44

10.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.