Hakkımızda

1. MİSYON


Kafkasya coğrafyasını, insanını, tarihini, kültürünü işleyen her türde eserler yayınlamak.2. VİZYON


Düşünce ve telif haklarına gösterdiği saygı ile yazarların,


İçerik ve fiyat politikalarıyla okurların,


Seçkin eserleriyle alanda faaliyet gösteren tüm kesimlerin takdir ve güvenini kazanmak.3. YAYIN İLKELERİ


– İnanç ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere temel insan hak ve hürriyetlerine sahip çıkmak;


– Objektivite ve ilmi dürüstlükten taviz vermemek.4. HEDEF


Etkili ve güvenilir yayınlar üretmek.5. UYGULAMA STRATEJİSİ


Apra Yayıncılık, her yaş grubuna hitap eden, her kategoride seçkin Kafkasya kitaplar

yayınlamayı amaçlar.