Hakkımızda

APRA Yayıncılık, Misyon, Vizyon, Yayın İlkeleri ve Hedef

1. MİSYON

Beşeri coğrafyasıyla birlikte Kafkasya ve hinterlandını eksen alan kitaplar yayınlamak; Türkiye ve insanlığın evrensel birikimlerine bu cepheden katkı sağlamak.

2. VİZYON

Apra Yayıncılık'ı alanının en seçkin ve güvenilir markası yapmak.

3. YAYIN İLKELERİ

- Temel insan hak ve hürriyetleriyle çelişmemek;

- Objektivite ve ilmi dürüstlükten taviz vermemek.

4. HEDEF

- Yayın zenginliği ile "Kafkasya'nın hafızası" denilebilecek bir düzeye ulaşmak.

- Yeni isim ve eserleri de yayın dünyasına kazandırmak.

APRA YAYINCILIK © 2020
Bu E-ticaret sitesi bir eticaretci.com projesidir.